Nimiq 测试币在微信群成交,价格 0.01 元/个

daqing medium avatar
daqing
2017-6-15 · 2821 次浏览


(全文完)

cocodaisy16
cocodaisy16#1 楼2 年前

在哪里啊

BitTime
BitTime#2 楼2 年前

不值钱买他干啥

qing yun
青云#3 楼2 年前

挖了50个 不知道咋存储 汗~!

xin wen zhong xin
新闻中心#4 楼2 年前

@BitTime 1000个测试币可以换官方T恤

jubi
jubi#5 楼2 年前

微信群加不了,能不能邀请下

daqing medium avatar
daqing#6 楼2 年前

@jubi 加我微信:420771712